ใบขอเปิดบัญชีลูกค้ารายใหม่

New Account
 • Company name
 • ข้อมูลที่ตั้งบริษัท

 • Business Address
 • ข้อมูลในการติดต่อ

 • ข้อมูลการจดทะเบียน

 • บัญชีธนาคารที่ใช้

 • เอกสารแนบ

 • 1. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)      2.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  3 สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม      4.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
  5.แผนที่ีตั้งบริษัท (สถานที่ส่งของ)
 • Drop files here or
 • ****เอกสารแนบทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท****
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ติดต่อเรา

บริษัท โปรวิน จำกัด 1316/7 ลาดพร้าว 41/1 ถนนลาดพร้าว, สามเสนนอก, ห้วยขวาง, Bangkok 10310
 
 • 02-513-4548
 • prowincompany@gmail.com
 • Line :@prowin (มีตัว@)

Copyright © 2017 Prowin co, ltd. All rights reserved.